Prof. Eugeniusz Świtoński

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz ŚWITOŃSKI

Senat Politechniki Lubelskiej oceniając dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny jako wybitny, na podstawie opinii wyrażonej przez prof. dr. hab. inż. Marka Opielaka, promotora przewodu oraz uwzględniając opinie Senatów: Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie oraz Politechniki Świętokrzyskiej, nadał prof. dr.  hab. inż. Eugeniuszowi Świtońskiemu tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej Uchwałą Nr 14/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uroczystość miała miejsce dnia 13 maja 2013 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Lubelskiej.

Laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Marek Opielak.

Zdjęcia z uroczystości