Prof. Iurii Georgijowicz Kryvonos

Prof. dr hab. inż. Iurii Georgijowicz KRYVONOS

Senat Politechniki Lubelskiej oceniając dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny jako wybitny, na podstawie opinii wyrażonej przez prof. dr hab. inż. Waldemara Wójcika, promotora przewodu oraz uwzględniając opinie Senatów: Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Radomskiej, nadał prof. dr hab. inż. Iurijowi Kryvonosowi tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej Uchwałą Nr 37/2011/VI z dnia 27 września 2011 r.

Uroczystość miała miejsce dnia 26 stycznia 2012 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Lubelskiej.

Laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik.

Więcej zdjęć z uroczystości