Prof. Marek Cyprian Chmielewski

Prof. dr hab. Marek Cyprian CHMIELEWSKI

Senat Politechniki Lubelskiej oceniając dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny jako wybitny, na podstawie opinii wyrażonej przez prof. dr. hab. Lucjana Pawłowskiego, promotora przewodu, oraz uwzględniając opinie Senatów: Politechniki Częstochowskiej oraz Politechniki Gdańskiej, nadał prof. dr. hab. Markowi Cyprianowi Chmielewskiemu tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej Uchwałą Nr 9/2013/II z dnia 21 marca 2013 r.

Uroczystość miała miejsce dnia 3 czerwca 2013 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Lubelskiej.

Laudację wygłosił prof. dr hab. Lucjan Pawłowski.

Zdjęcia z uroczystości