Prof. Tomasz Kapitaniak

Prof. dr hab. inż. Tomasz KAPITANIAK

Senat Politechniki Lubelskiej oceniając dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny jako wybitny, na podstawie opinii wyrażonej przez prof. dr. hab. inż. Jerzego Warmińskiego, promotora przewodu, oraz uwzględniając opinie Senatów: Politechniki Warszawskiej w Warszawie oraz Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w Krakowie, nadał prof. dr. hab. inż. Tomaszowi Kapitaniakowi tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej Uchwałą Nr 10/2015/III z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Uroczystość miała miejsce dnia 13 maja 2015 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Lubelskiej.

Laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński.

Wykład wygłosił prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak. 

 Zdjęcia z uroczystości