Prof. Wojciech Mitkowski

Prof. dr hab. inż. Wojciech MITKOWSKI

Senat Politechniki Lubelskiej oceniając dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny jako wybitny, na podstawie opinii wyrażonej przez prof. dr hab. inż. Waldemara Wójcika, promotora przewodu oraz uwzględniając opinie Senatów Politechniki Białostockiej i Politechniki Poznańskiej, nadał prof. dr hab. inż. Wojciechowi Mitkowskiemu tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej Uchwałą Nr 8/2010/III z dnia 15 kwietnia 2010 r.

Uroczystość miała miejsce dnia 13 maja 2010 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Lubelskiej z okazji Święta Uczelni.

Laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik.