TOEFL Junior

TOEFL® Junior - certyfikat z języka angielskiego dla uczniów szkół językowych, gimnazjalistów i licealistów

Czym jest certyfikat TOEFL® Junior?

TOEFL® Junior to międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego przeznaczony dla uczniów szkół językowych, gimnazjalistów i licealistów. Jest skierowany do osób na poziomach od podstawowego (A2) do średniego wyższego (B2).

TOEFL® Junior to miernik biegłości językowej i postępów w nauce. Co więcej TOEFL® Junior jest odpowiedni dla środowiska nauczania młodzieży, w kontekście sprawności szkolnych i kontaktów międzyludzkich, sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem praktycznym w środowisku szkolnym jak i codziennym życiu uczniów. Egzamin odpowiedni dla osób, które planują wykorzystać język angielski, kontynuując naukę w zagranicznych liceach jak i gimnazjach i uczniów, którzy w przyszłości planują podejść do egzaminu TOEFL® iBT, umożliwiającego podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach.

TOEFL® Junior to przede wszystkim:

 • Międzynarodowy egzamin nastawiony na praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w szkołach i w anglojęzycznym środowisku
 • Egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego, skupiając się na jego praktycznych zastosowaniach
 • Egzamin określający poziom biegłości językowej motywujący do dalszego rozwijania umiejętności
 • Egzamin, który ocenia na skali punktowej, dlatego też nie można go "oblać". Wynik to pomiar umiejętności kandydata na precyzyjnej i obiektywnej skali
 • Pozwala na szybkie otrzymanie wyników, maksymalnie w 12 dni roboczych od daty egzaminu
 • Zdający otrzymuje Raport Wyników z opisem wykazanych podczas testu umiejętności językowych oraz interpretacją wyniku punktowego
 • Do raportu wyników egzaminu jest dołączony oddzielny raport, tzw. Lexile® Measures report
 • Cenny dodatek do portfolio uczniów

Format egzaminu TOEFL® Junior

Sekcje egzaminu:

 • Listening Comprehension - 35-40 minut, 42 zadania, krótkie, a także rozbudowane wypowiedzi i dialogi, 200-300 punktów
 • Reading Comprehension - 50 minut, 42 zadania, umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście nauki szkolnej i poza szkolnej, 200-300 punktów
 • Language Form and Meaning - 25 minut, 42 zadania, rozpoznawanie i właściwe używanie struktur gramatycznych i słownictwa; wybór wyrazu/formy odpowiedniego dla danego kontekstu, 200-300 punktów

Egzamin TOEFL® Junior jest egzaminem w wersji papierowej (paper-and-pencil format) i składa się z 3 sekcji: Listening Comprehension, Language Form and Meaning oraz Reading Comprehension.

Punktacja opiera się na skali od 600 do 900 punktów.

Egzamin składa się ze 126 pytań i trwa ok. 110 minut.

Jak przebiega TOEFL® Junior

Listening Comprehension – w tej sekcji znajdziemy nagrania w kontekście szkolnym, typowym dla młodzieży jak i w kontekście codziennego życia uczniów, rozumienie przekazu, głównych informacji i wyciąganie wniosków. Pytania odnoszą się do zróżnicowanych wypowiedzi, dialogów i monologów w języku angielskim. Co więcej, uczeń wykazuje się umiejętnością przyswajania wiedzy, uczenia się w języku angielskim.

 • Krótkie wypowiedzi i dialogi (32-34 zadań)
 • Rozbudowane wypowiedzi, dialogi (6-8 zadań)
 • 42 pytania
 • 35-40 minut

Reading Comprehension – sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście nauki szkolnej. Teksty obejmują takie obszary tematyczne jak np.: sztuka, nauka, społeczeństwo. Ponadto sekcja ta sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście pozaszkolnym np.: korespondencja (wiadomości email, listy), broszury, reklamy, harmonogramy.

 • Zróżnicowane teksty (łącznie 5, każdy tekst: 200-350 słów)
 • 42 pytania
 • 50 minut

Language Form and Meaning – sekcja ta ocenia kluczowe umiejętności językowe tj. rozumienie gramatyki i słów w kontekście, a także rozpoznawanie i właściwe używanie struktur gramatycznych oraz słownictwa w kontekście.

 • Ćwiczenia gramatyczne, wybór wyrazu/formy odpowiedniego dla danego kontekstu
 • 42 pytania
 • 25 minut

Nabycie dodatkowych, płatnych materiałów przygotowujących możliwe jest w sklepie internetowym ETS Global.

Raport Wyników TOEFL® Junior i Lexile® Measure

Wyniki egzaminu TOEFL® Junior są przedstawione w postaci punktów na skali i opisu umiejętności językowych typowych dla zdających, którzy osiągnęli określoną liczbę punktów. Punkty nie są odejmowane za błędne odpowiedzi.

Wyniki egzaminu TOEFL® Junior:

 • Listening Comprehension: 200-300 punktów
 • Reading Comprehension: 200-300 punktów
 • Language Form and Meaning: 200-300 punktów

W sumie: 600-900 punktów

Do raportu wyników egzaminu TOEFL® Junior jest dołączony tzw. Lexile® Measures.

Najlepszym sposobem by poprawić umiejętność czytania w języku angielskim jest po prostu czytanie. Jednak znalezienie odpowiedniej książki do ćwiczeń może być problematyczne. Bez adekwatnej pomocy, uczniowie mogą dobrać książkę, która prawdopodobnie będzie za trudna lub za łatwa. Może to spowolnić proces uczenia się.

Lexile® Measures wskazuje umiejętności czytelnika oraz stopień trudności książek na tej samej skali. Każdy raport wyników egzaminu TOEFL® Junior zawiera skalę Lexile® Measures, która może być użyta w celu znalezienia książek na adekwatnym poziomie do umiejętności czytelnika. Umożliwia to dalszy rozwój kompetencji językowych.

Znając poziom Lexile® ucznia, eliminujemy wszelkie wątpliwości w doborze odpowiedniej książki. Tysiące książek jest zaklasyfikowanych wg. Lexile® Measures, a jeszcze więcej jest ocenianych każdego dnia.

Egzamin TOEFL® Junior i poziomy Rady Europy (CEFR)

Listening Comprehension:

 • poziom A2 210-245
 • poziom B1 250-275
 • poziom B2 280-300

Reading Comprehension:

 • poziom A2 210-245
 • poziom B1 250-275
 • poziom B2 280-300

Language Form and Meaning:

 • poziom A2 210-245
 • poziom B1 250-275
 • poziom B2 280-300

Warto dodać, że poziomy Rady Europy i zakres kompetencji językowych jest zależny od grupy wiekowej, dlatego np. poziom kompetencji określony jako B2 dla ucznia gimnazjum, nie będzie pokrywać się z poziomem kompetencji określonym jako B2 u osoby dorosłej.

TOEFL® Junior uznanie

Egzamin TOEFL® Junior cieszy się ogromną popularnością w krajach anglojęzycznych w szkołach językowych, gimnazjach oraz liceach. Egzamin jest aktualnie dostępny w ponad 25 krajach, a wkrótce dotrze do pozostałych państw na całym świecie.

Terminy egzaminów

Terminy egzaminów TOEFL® ustalane są indywidualnie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Koszt 450 PLN.

Wzór certyfikatu

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ETS Global.

Załączniki: