TOEIC Bridge

TOEIC Bridge TM to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego, osób które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średniozaawansowanego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.

TOEIC Bridge TM powstał na specjalne życzenie lektorów języka angielskiego i trenerów językowych.

Format egzaminu:

Egzamin jest testem wyboru i składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych na dwie części: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) oraz Reading Comprehension (czytanie). Egzamin trwa 1 godzinę zegarową.

Sekcja 1: Rozumienie ze słuchu (z wykorzystaniem nagrań), zawierając pytania następującego typu:

 • interpretacja fotografii,
 • zadania typu pytanie-odpowiedź,
 • krótkie dialogi.

Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 25 minut.

Sekcja 2: Rozumienie tekstu pisanego, w tym:

 • uzupełnianie zdań,
 • test rozumienia tekstu pisanego.

Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 35 minut.

Wyniki egzaminu prezentowane są na skali punktowej od 20 do 180 punktów. Dlatego też, egzaminu nie można „oblać”. Dodatkowo, egzamin określa na skali od 1 do 3 poniższe umiejętności językowe:

 • Functions: umiejętność identyfikowania zamiaru, z jakim zwraca się do nas rozmówca;
 • Listening Strategies: umiejętność słuchania ze zrozumieniem i skupienia na istotnych informacjach;
 • Reading Strategies: umiejętność czytania ze zrozumieniem, wychwytywanie istotnych informacji w tekście;
 • Vocabulary: znajomość słownictwa i rozpoznawanie ich znaczenia w kontekście;
 • Grammar: znajomość znaczenia i użycia form gramatycznych.

Po otrzymaniu wysokiego wyniku na egzaminie TOEIC Bridge TM słuchacze są gotowi do przystąpienia do egzaminu TOEIC®.

Nabycie materiałów przygotowujących możliwe jest w sklepie internetowym ETS Global.

Uznawalność

TOEIC Bridge TM jest stosowany przez liczne firmy i instytucje, przede wszystkim, aby określić poziom zaawansowania osób, które niedawno rozpoczęły naukę i chciałyby mierzyć swoje postępy uznanym i obiektywnym egzaminem. Wśród użytkowników TOEIC Bridge TM znajdują się szkoły językowe, szkoły wyższe oraz firmy i instytucje, w których znajomość języka angielskiego jest wymagana na poziomie „umożliwiającym komunikację”, czyli na przykład w handlu (personel sklepów i supermarketów) lub w armii na niższych szczeblach kariery wojskowej.

Egzamin jest doskonałym narzędziem dydaktycznym, umożliwiającym określenie poziomu zaawansowania oraz skupienie się na umiejętnościach językowych, które wymagają poprawy. W szczególności może zostać wykorzystany przez:

 • Osoby pracujące, które potrzebują podstawowej znajomości języka angielskiego w miejscu pracy,
 • Uczniów na początkowych etapach uczęszczania na kursy językowe,
 • Szkoły średnie i techniczne, jako obiektywne narzędzie pomiaru umiejętności językowych
 • Działy związane z zarządzaniem zasobów ludzkich w celu przygotowania programów szkoleniowych wewnątrz firmy oraz do pomiaru rozwoju kompetencji językowych w trakcie trwania szkoleń

TOEIC Bridge TM i CEF (Common European Framework of Reference)

Wyniki egzaminu TOEIC Bridge TM odnoszą się do poziomów Rady Europy w następujący sposób:

 • A1 = 92+
 • A2 = 134+
 • B1 = 170+

Certyfikat TOEIC Bridge TM

Każdy zdający egzamin TOEIC Bridge TM otrzymuje certyfikat w formacie A4.

Terminy egzaminów

Terminy egzaminów TOEIC Bridge TM ustalane są indywidualnie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Czas oczekiwania na wyniki

Standardowo, kandydaci otrzymują certyfikaty w maksymalnie 20 dni roboczych. Istnieje także możliwość otrzymania wyników w trybie ekspresowym, za dopłatą. Wówczas certyfikaty są dostępne w ciągu 7 dni roboczych od daty egzaminu.

Koszt 480 PLN. (580 PLN w przypadku Express Scoring)

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ETS Global.