TOEIC Listening & Reading

Certyfikat TOEIC® został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEIC® jest zatem egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Rocznie, do egzaminu podchodzi ponad 7 milionów kandydatów na całym świecie.

Uznawany przez ponad 14000 firm, korporacji i organizacji, egzamin TOEIC® jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki.

TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.

Format egzaminu:

Listening Comprehension (czas trwania: 45 minut) - 100 pytań/zadań testowych

 • Sekcja I - interpretacja fotografii - 6 pytań
 • Sekcja II – krótkie dialogi sytuacyjne (pytanie-odpowiedź) - 25 pytań
 • Sekcja III - konwersacje, 13 konwersacji - po 3 pytania do każdego - 39 pytań
 • Sekcja IV - dłuższe wypowiedzi, ogłoszenia itp., 10 wypowiedzi po 3 pytania do każdej - 30 pytań

Reading Comprehension (czas trwania: 75 minut) - 100 pytań/zadań testowych

 • Sekcja V – uzupełnianie zdań fragmentem najbardziej pasującym do kontekstu - 30 pytań
 • Sekcja VI – uzupełnianie dłuższych tekstów fragmentami pasującymi do kontekstu - 16 pytań
 • Sekcja VII - autentyczne teksty biznesowe i pytania do tekstu, pojedynczy fragment - 29 pytań; teksty typu ‘double passages’ – dwa powiązane ze sobą teksty do przeczytania z pytaniami poniżej - 25 pytań

Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Raport Wyników, który opisuje umiejętności językowe osoby, która zdała test, oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testu pozwala na przedstawienie wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych kandydata.

Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Przygotowanie do egzaminu

Do egzaminu TOEIC® można przygotować się na każdym kursie z elementami Business English. W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Studenci zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe. Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC® i do języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez e-mail. Wówczas mamy szanse ‘eksperymentować’ z językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC® został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji.

Przykładowe pytania są dostępne TUTAJ.

Pełny, darmowy test, zbudowany w oparciu o autentyczne pytania do egzaminu TOEIC® dostępny jest po kliknięciu w poniższy baner.

Nabycie dodatkowych, płatnych materiałów przygotowujących możliwe jest w sklepie internetowym ETS Global.

TOEIC® i CEF (Common European Framework of Reference)

Informację w sprawie korelacji wyników egzaminu TOEIC® a CEF można znaleźć w załączniku na dole strony.

Certyfikaty TOEIC®

Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów:

 • pomarańczowy: 10 – 215 punktów;
 • brązowy: 220 – 465 punktów;
 • zielony: 470 – 725 punktów;
 • niebieski: 730 – 855 punktów;
 • złoty: 860 – 990 punktów.

Czas oczekiwania na wyniki

Egzamin TOEIC® gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, certyfikaty są wydawane w maksymalnie 20 dni roboczych od daty egzaminu. Przy opcji Express Scoring, kandydat otrzymuje certyfikat w ciągu 7 dni roboczych od daty egzaminu. Express Scoring wiąże się z dopłatą.

Czy egzamin TOEIC® ma 'termin ważności'?

Stan naszej wiedzy z języka angielskiego ulega zmianom zależnie od tego, czy mamy kontakt z językiem angielskim czy też nie. Osoba, która stale kontaktuje się z osobami anglojęzycznymi lub chodzi na zajęcia, będzie robiła postępy i podnosiła swój poziom. Osoba, która zrobi przerwę w nauce i nie będzie miała kontaktu z językiem obcym, szybko wiele zapomni i jej poziom nie będzie wzrastał lecz się obniży.

Dlatego też, Raport Wyników TOEIC® zawiera informację dotyczącą czasu ważności wyników. Ten termin to 2 lata od daty egzaminu. W praktyce oznacza to, że po upływie dwóch lat, ETS nie będzie mogło oficjalnie potwierdzić wyników kandydata ani wydać duplikatu certyfikatu kandydatowi.

Na certyfikacie TOEIC® takiego 'terminu ważności' nie ma, zatem można się nim posługiwać bezterminowo. Należy jednak wziąć pod uwagę, że na każdym certyfikacie znajduje się data egzaminu i jeśli chcemy profesjonalnie zaprezentować się przed np. pracodawcą, lepiej wówczas posiadać aktualny dokument potwierdzający naszą wiedzę z języka obcego.

Terminy egzaminów i rejestracja

Egzamin TOEIC® jest organizowany w sesjach, odbywających się regularnie na terenie całego kraju.

W celu sprawdzenia terminów, dokonania opłaty za egzamin (płatność online) i rejestracji na egzamin w naszym ośrodku proszę kliknąć TUTAJ.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ETS Global.