Centrum Sportowe

Centrum Sportowe Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 36 B
20-618 Lublin

Kierownik Centrum Sportowego Politechniki Lubelskiej
mgr Sylwia Złomańczuk
tel. 517-705-437
tel. 81 538-45-52
e-mail: s.zlomanczuk@pollub.pl

Sekretariat Centrum Sportowego
mgr inż. Renata Jabłońska-Kalinowska
tel. 81-538-45-47
e-mail: centrum.sportowe@pollub.pl