o nas...

Wychowanie fizyczne, sport i turystyka kwalifikowana stanowią integralną część programu kształcenia studenta, realizowanego przez uczelnię wyższą. Aktywność fizyczna sprzyja tworzeniu pożądanych nawyków dbałości o postawę, zdrowie, kształtuje ogólną sprawność fizyczną. Program wychowania fizycznego jako cel podstawowy zakłada upowszechnienie różnorodnych form aktywności ruchowej wśród młodzieży akademickiej. Zajęcia z wychowania fizycznego uczą młodzież współdziałania w grupie, koleżeńskości, dyscypliny i punktualności, walki z własnymi słabościami oraz umiejętności przeżywania porażek. Sprawność fizyczna w podstawowym wymiarze jest potrzebna każdemu studentowi, aby mógł w przyszłości być pełnowartościowym pracownikiem. Systematyczne ćwiczenia kształtują pozytywne wartości i są również najlepszą i niezastąpioną profilaktyką zdrowotną. 

W Studium WF i Sportu zatrudnieni są wysokiej klasy trenerzy – absolwenci wyższych uczelni WF. Na zajęciach obowiązkowych student podwyższa swoje umiejętności z podstawowych dyscyplin sportu, takich jak siatkówka, koszykówka, piłka nożna, pływanie, zajęcia na siłowni czy aerobik. Dla studentów, którzy nie mogą w pełni uczestniczyć w zajęciach WF są organizowane grupy rehabilitacyjne na sali i pływalni, poprawiające i kształtujące ich układ ruchowo-wydolnościowy. Bardzo istotnym uzupełnieniem obowiązkowych zajęć z WF są zajęcia dodatkowe – fakultatywne. Odbywają się one na hali sportowej, a także w siłowni. Ponadto organizowane są sobotnio-niedzielne zawody dla grup studenckich w piłkę nożną – halową, piłkę siatkową i koszykową. Studium WFiS ściśle współpracuje z KU AZS PL. Dla wszystkich chętnych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania sportowe AZS prowadzi zajęcia w wielu sekcjach sportowych. Na naszej uczelni są prowadzone zajęcia w następujących sekcjach: siatkówka i siatkówka plażowa, badminton, koszykówka, kolarstwo górskie, pływanie, piłka nożna, piłka ręczna, lekkoatletyka, ergometr wioślarski, tenis stołowy, tenis ziemny, szachy, kickboxing, karate, taekwondo, żeglarstwo. Zawodnicy sekcji uczestniczą w rozgrywkach takich jak: Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego (AMWL), Akademickie Mistrzostwa Polski (AMP), Ligach TKKF zajmując wysokie lokaty.  

Obok licznych sukcesów sportowych, główną zasługą Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest to, że tysiące młodych ludzi zetknęło się z różnymi formami aktywności ruchowej. Bardzo wielu z nich stało się pasjonatami sportu, przekazując zamiłowanie swoim dzieciom. Jednym z naszych podstawowych zadań jest zaszczepienie młodzieży chęci do uprawiania sportu oraz uświadomienie jego prozdrowotnego charakteru. Sport kwalifikowany, który uprawiają zawodnicy KU AZS, stanowi tylko wierzchołek piramidy.