25. Przedłużenie usług maintenance na licencję "teaching" Abaqus