26. Hologramy do elektronicznej legitymacji studenckiej z datą 31.03.2020 – 9250 szt. Hologramy do elektronicznej legitymacji doktoranckiej z datą 30.09.2020 – 220 szt.