43. Sukcesywna dostawa oprogramowania biurowego dla Politechniki Lubelskiej według specyfikacji zawartej w pliku OPZ_oprogramowanie.pdf oraz zgodnie z wzorem umowy zawartej w pliku Umowa_oprogramowanie_biurowe.pdf, które stanowią załączniki do zapros