68. Odnowienie licencji programu PowerWorld Simulator - wersja edukacyjna