Rok 2014

Obwieszczenie Nr 3/2014

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr R-44/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Więcej o "Obwieszczenie Nr 3/2014"

Obwieszczenie Nr 2/2014

Obwieszczenie Nr 2/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 46/2012/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Obwieszczenie Nr 2/2014"

Obwieszczenie Nr 1/2014

Obwieszczenie Nr 1/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Obwieszczenie Nr 1/2014"