Rok 2016

Obwieszczenie Nr 4/2016

Obwieszczenie Nr 4/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Obwieszczenie Nr 4/2016"

Obwieszczenie Nr 3/2016

Obwieszczenie Nr 3/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Obwieszczenie Nr 3/2016"

Obwieszczenie Nr 1/2016

Obwieszczenie Nr 1/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr R-75/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Więcej o "Obwieszczenie Nr 1/2016"