Rok 2017

Obwieszczenie Nr 3/2017

Obwieszczenie Nr 3/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Obwieszczenie Nr 3/2017"

Obwieszczenie Nr 2/2017

Obwieszczenie Nr 2/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr R-69/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Więcej o "Obwieszczenie Nr 2/2017"

Obwieszczenie Nr 1/2017

Obwieszczenie Nr 1/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr R-68/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Obwieszczenie Nr 1/2017"