Rok 2011

Stanowisko Senat z dnia 27 września 2011 r.

Stanowisko Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2011 r. w sprawie kierunku prac doraźnej Komisji Senackiej ds. nowelizacji Statutu Politechniki Lubelskiej nad dostosowaniem Statutu Uczelni do znowelizowanej Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Więcej o "Stanowisko Senat z dnia 27 września..."

Stanowisko Senatu z dnia 9 czerwca 2011 r.

Stanowisko Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie Uchwały 5/2011 Narodowego Centrum Nauki z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia dyscyplin, w ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych.

Więcej o "Stanowisko Senatu z dnia 9 czerwca..."

Stanowisko Senatu z dnia 9 czerwca 2011 r.

Stanowisko Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ocen parametrycznych jednostek naukowych.

Więcej o "Stanowisko Senatu z dnia 9 czerwca..."

Stanowisko Senatu z dnia 9 czerwca 2011 r.

Stanowisko Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie projektu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Więcej o "Stanowisko Senatu z dnia 9 czerwca..."

Stanowisko Senatu z dnia 27 stycznia 2011

Stanowisko Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie poparcia apelu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Więcej o "Stanowisko Senatu z dnia 27 stycznia..."