Rok 2021

Uchwała Nr 22/2021/IV

Uchwała Nr 22/2021/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej na Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 22/2021/IV"

Uchwała Nr 21/2021/IV

Uchwała Nr 21/2021/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie poparcia powierzenia prof. dr. hab. inż. Piotrowi Kisale przygotowania recenzji dotyczącej nadania prof. dr. hab. inż. Januszowi Mroczce tytułu doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

Więcej o "Uchwała Nr 21/2021/IV"

Uchwała Nr 20/2021/IV

Uchwała Nr 20/2021/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody zespołowej Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej.

Więcej o "Uchwała Nr 20/2021/IV"

Uchwała Nr 19/2021/IV

Uchwała Nr 19/2021/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 19/2021/IV"

Uchwała Nr 18/2021/IV

Uchwała Nr 18/2021/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Lubelskiej w latach 2022/2023-2025/2026 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

Więcej o "Uchwała Nr 18/2021/IV"

Uchwała Nr 17/2021/IV

Uchwała Nr 17/2021/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2022/2023.

Więcej o "Uchwała Nr 17/2021/IV"

Uchwała Nr 16/2021/IV

Uchwała Nr 16/2021/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 16/2021/IV"

Uchwała Nr 15/2021/III

Uchwała Nr 15/2021/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia planowanej liczby miejsc w Szkole Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2021/2022.

Więcej o "Uchwała Nr 15/2021/III"

Uchwała Nr 14/2021/III

Uchwała Nr 14 /2021/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2021/2022.

Więcej o "Uchwała Nr 14/2021/III"

Uchwała Nr 13/2021/III

Uchwała Nr 13/2021/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 13/2021/III"


Archiwum »