Rok 2002

Zarządzenie Nr R-27/2002

Zarządzenie Nr R-27/2002 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Rzeczników Dyscyplinarnych dla Studentów.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-27/2002"

Zarządzenie Nr R-26/2002

Zarządzenie Nr R-26/2002 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich oraz Rzeczników Dyscyplinarnych dla Nauczycieli Akademickich.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-26/2002"

Zarządzenie Nr R-25/2002

Zarządzenie Nr R-25/2002 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie powołania wydziałowych zespołów ds. oceny badań naukowych realizowanych w ramach działalności statutowej finansowanej z dotacji KBN.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-25/2002"

Zarządzenie Nr R-24/2002

Zarządzenie Nr R-24/2002 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wydziałach Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-24/2002"

Zarządzenie Nr R-23/2002

Zarządzenie Nr R-23/2002 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-23/2002"

Zarządzenie Nr R-22/2002

Zarządzenie Nr R-22/2002 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-22/2002"

Zarządzenie Nr R-21/2002

Zarządzenie Nr R-21/2002 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie opracowania strategii inwestycyjnej Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-21/2002"

Zarządzenie Nr R-20/2002

Zarządzenie Nr R-20/2002 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie powołania komisji odwoławczej do rozpatrywania odwołań od oceny wyników pracy nauczycieli akademickich.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-20/2002"

Zarządzenie Nr R-19/2002

Zarządzenie Nr R-19/2002 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 21 października 2002 roku w sprawie stawek wynagradzania za zajęcia dydaktyczne i prace dyplomowe wykonywane na rzecz uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-19/2002"

Zarządzenie Nr R-18/2002

Zarządzenie Nr R-18/2002 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 15 października 2002 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla udzielania zamówienia publicznego.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-18/2002"


Archiwum »