Rok 2007

Zarządzenie Nr R-64/2007

Zarządzenie Nr R-64/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej w Politechnice Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-64/2007"

Zarządzenie Nr R-63/2007

Zarządzenie Nr R-63/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Politechnice Lubelskiej.   

Więcej o "Zarządzenie Nr R-63/2007"

Zarządzenie Nr R–62/2007

Zarządzenie Nr R–62/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Muzeum Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R–62/2007"

Zarządzenie Nr R–61/2007

Zarządzenie Nr R–61/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziałach Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R–61/2007"

Zarządzenie Nr R-60/2007

Zarządzenie Nr R–60/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów oraz doktorantów. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-60/2007"

Zarządzenie Nr R-59/2007

Zarządzenie Nr R–59/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia progów i wysokości świadczeń socjalnych dla doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2007/2008.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-59/2007"

Zarządzenie Nr R-58/2007

Zarządzenie Nr R–58/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia progów i wysokości świadczeń socjalnych dla studentów obowiązujących w roku akademickim 2007/2008.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-58/2007"

Zarządzenie Nr R-57/2007

Zarządzenie Nr R-57/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-57/2007"

Zarządzenie Nr R-56/2007

Zarządzenie Nr R-56/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie przyznania bezzwrotnej pomocy finansowej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-56/2007"

Zarządzenie Nr R-55/2007

Zarządzenie Nr R–55/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-55/2007"


Archiwum »