Rok 2009

Zarządzenie Nr R–70/2009

Zarządzenie Nr R–70/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 grudnia 2009 roku zmieniające Zarządzenie Nr R-31/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia kosztów pośrednich w działalności badawczej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R–70/2009"

Zarządzenie Nr R–69/2009

Zarządzenie Nr R–69/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. "Politechnika XXI wieku" nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-121/09-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R–69/2009"

Zarządzenie Nr R-68/2009

Zarządzenie Nr R-68/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie powołania Zespołu w celu sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym projektu pn. „Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej”, wykonanego przez AMC – Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-68/2009"

Zarządzenie Nr R-67/2009

Zarządzenie Nr R-67/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia Biura Rozwoju i Kooperacji Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-67/2009"

Zarządzenie Nr R–66/2009

Zarządzenie Nr R–66/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia progów i wysokości świadczeń socjalnych dla doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2009/2010.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R–66/2009"

Zarządzenie Nr R–65/2009

Zarządzenie Nr R–65/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia progów i wysokości świadczeń socjalnych dla studentów obowiązujących w roku akademickim 2009/2010.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R–65/2009"

Zarządzenie Nr R–64/2009

Zarządzenie Nr R–64/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R–64/2009"

Zarządzenie Nr R-63/2009

Zarządzenie Nr R-63/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2009 roku zmieniające Zarządzenie Nr R-39/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie planowanych liczb przyjęć na studia w roku akademickim 2009/2010.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-63/2009"

Zarządzenie Nr R-62/2009

Zarządzenie Nr R-62/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Uchwały Nr 17/2009/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-62/2009"

Zarządzenie Nr R-61/2009

Zarządzenie Nr R-61/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Uchwały Nr 13/2009/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2010/2011.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-61/2009"


Archiwum »