Rok 2010

Zarządzenie Nr R-65/2010

Zarządzenie Nr R-65/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-65/2010"

Zarządzenie Nr R-64/2010

Zarządzenie Nr R-64/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego projektu pod nazwą "Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury - rozbudowa i wyposażenie kompleksu dydaktyczno-naukowego Politechniki Lubelskiej dla kierunku Architektura i Urbanistyka".

Więcej o "Zarządzenie Nr R-64/2010"

Zarządzenie Nr R-63/2010

Zarządzenie Nr R-63/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-28/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich oraz Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-63/2010"

Zarządzenie Nr R-62/2010

Zarządzenie Nr R-62/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-10/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw Doktorantów.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-62/2010"

Zarządzenie Nr R-61/2010

Zarządzenie Nr R-61/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-20/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kutego 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-61/2010"

Zarządzenie Nr R-60/2010

Zarządzenie Nr R-60/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-60/2010"

Zarządzenie Nr R-59/2010

Zarządzenie Nr R-59/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9  listopada 2010 r. w sprawie ustalenia progów i wysokości świadczeń  socjalnych dla doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2010/2011.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-59/2010"

Zarządzenie Nr R-58/2010

Zarządzenie Nr R-58/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia progów i wysokości świadczeń socjalnych dla studentów obowiązujących w roku akademickim 2010/2011.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-58/2010"

Zarządzenie Nr R-57/2010

Zarządzenie Nr R-57/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-65/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-57/2010"

Zarządzenie Nr R-56/2010

Zarządzenie Nr 56/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-56/2010"


Archiwum »