Rok 2014

Zarządzenie Nr R-70/2014

Zarządzenie Nr R-70/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Rozwój kompetencji studentów – współpraca Politechniki Lubelskiej i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-70/2014 "

Zarządzenie Nr R-69/2014

Zarządzenie Nr R–69/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-6/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-69/2014"

Zarządzenie Nr R-68/2014

Zarządzenie Nr R-68/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Mechanik z Politechniki Lubelskiej w trybach wiedzy – konkurencyjny na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-68/2014 "

Zarządzenie Nr R-67/2014

Zarządzenie Nr R-67/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „MEGA kompetentny Absolwent Informatyki Politechniki Lubelskiej bliższy wymaganiom pracodawców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-67/2014 "

Zarządzenie Nr R-66/2014

Zarządzenie Nr R-66/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-7/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich oraz Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-66/2014 "

Zarządzenie Nr R-65/2014

Zarządzenie Nr R-65/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rejestracji, działania, finansowania, rozwiązywania uczelnianych organizacji w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-65/2014 "

Zarządzenie Nr R-64/2014

Zarządzenie Nr R-64/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-6/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw Doktorantów.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-64/2014"

Zarządzenie Nr R-63/2014

Zarządzenie Nr R–63/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia progu dochodu i wysokości świadczeń socjalnych dla doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2014/2015.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-63/2014 "

Zarządzenie Nr R-62/2014

Zarządzenie Nr R-62/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia progów dochodu i wysokości świadczeń socjalnych dla studentów obowiązujących w roku akademickim 2014/2015.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-62/2014 "

Zarządzenie Nr R-61/2014

Zarządzenie Nr R–61/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-50/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-61/2014 "


Archiwum »