Rok 2016

Zarządzenie Nr R-96/2016

Zarządzenie Nr R-96/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-96/2016"

Zarządzenie Nr R-95/2016

Zarządzenie Nr R-95/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-95/2016"

Zarządzenie Nr R-94/2016

Zarządzenie Nr R-94/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-69/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-94/2016"

Zarządzenie Nr R-93/2016

Zarządzenie Nr R-93/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-68/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-93/2016"

Zarządzenie Nr R-92/2016

Zarządzenie Nr R-92/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-92/2016"

Zarządzenie Nr R-91/2016

Zarządzenie Nr R-91/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-91/2016"

Zarządzenie Nr R-90/2016

Zarządzenie Nr R-90/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-90/2016"

Zarządzenie Nr R-89/2016

Zarządzenie Nr R-89/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw Doktorantów.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-89/2016"

Zarządzenie Nr R-88/2016

Zarządzenie Nr R-88/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz powołania Rzecznika Dyscyplinarnego dla Studentów.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-88/2016"


Archiwum »