Rok 2020

Uchwała nr 17/2020/X

Uchwała nr 17/2020/X Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Uczelni i złożenia go Senatowi Politechniki Lubelskiej 

Więcej o "Uchwała nr 17/2020/X"

Uchwała nr 16/2020/IX

Uchwała nr 16/2020/IX Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Politechniki Lubelskiej 

Więcej o "Uchwała nr 16/2020/IX"

Uchwała nr 15/2020/VIII

Uchwała nr 15/2020/VIII Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Uczelni i złożenia go Senatowi Politechniki Lubelskiej

Więcej o "Uchwała nr 15/2020/VIII"

Uchwała nr 14/2020/VIII

Uchwała nr 14/2020/VIII Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Politechniki Lubelskiej

Więcej o "Uchwała nr 14/2020/VIII"

Uchwała nr 13/2020/VII

Uchwała nr 13/2020/VII Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego rektora-elekta Politechniki Lubelskiej

Więcej o "Uchwała nr 13/2020/VII"

Uchwała nr 12/2020/VI

Uchwała nr 12/2020/VI Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na rok 2020

Więcej o "Uchwała nr 12/2020/VI"

Uchwała nr 11/2020/VI

Uchwała nr 11/2020/VI Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej za 2019 rok

Więcej o "Uchwała nr 11/2020/VI"

Uchwała nr 10/2020/V

Uchwała nr 10/2020/V Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wskazania kandydata na Rektora Politechniki Lubelskiej

Więcej o "Uchwała nr 10/2020/V"

Uchwała nr 9/2020/IV

Uchwała nr 9/2020/IV Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie weryfikacji zgłoszeń kandydatów na rektora na kadencję 2020-2024             

Więcej o "Uchwała nr 9/2020/IV "

Uchwała nr 8/2020/III

Uchwała nr 8/2020/III Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej zmieniającej Uchwałę Nr 23/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Politechniki Lubelskiej

Więcej o "Uchwała nr 8/2020/III"


Archiwum »