BZP/US/27/2019 Opracowanie materiałów wykładowych oraz laboratoryjnych do przedmiotów: 1. Matematyka dla informatyków I, 2. Programowanie obiektowe w C++, 3. Podstawy algorytmiki, 4. Wstęp do systemów operacyjnych, 5. Podstawy sieci komputerowych w