WR/13/2018 Remont elewacji budynku stołówki Politechniki Lubelskiej- ściana południowo wschodnia