WR/14/2018 dostawa serwera laboratoryjnego dla Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych Politechniki Lubelskiej