WR/16/2018 Dostawa serwera plików z zainstalowanymi dyskami dla katedry Fizyki Stosowanej Politechniki Lubelskiej