WR/18/2018 Kompleksowa dostawa ciepła realizowana na podstawie umowy kompleksowej, obejmująca sprzedaż ciepła oraz świadczenie usługi jej dystrybucji do obiektów Politechniki Lubelskiej