WR/3/2018 Wykonanie fundamentów pod dostawę i montaz powłoki pneumatycznej nad kortami