WR/5/2018 dostawa serwera dla Katedry Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych