WR/1/2019 Dostawa mobilnej stacji roboczej z akcesoriami