BZP/US/17/2018 Udział 1 osoby w szkoleniu z zakresu Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2017-06 w ramach realizacji projektu „PL2022- Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”