BZP/US/2/2018 - Przeprowadzenie szkolenia „Badanie szczelności powietrznej budynków - metoda blower door test” w ramach realizacji projektu „GREEN TEAM - podniesienie kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej i zwię