BZP/US/10/2019 - Usługa restauracyjna w ramach realizacji projektu „Green team - podniesienie kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy” - Wyżywienie podczas