BZP/US/19/2019 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem w ramach projektu „PL2022- Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”.