BZP/US/2/2019 Przeprowadzenia szkolenia medialnego w ramach projektu „PL2022- Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”