BZP/US/26/2019 Usługi hotelowe w ramach studiów podyplomowych dla pracowników Politechniki Lubelskiej