WR/10/2019Wydzielenie dodatkowego pomieszczenia w sali 820 Wydziału Mechanicznego