BZP/PN/12/2019 Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż z uruchomieniem aparatury pomiarowo-badawczej do badań w zakresie aerodynamiki doświadczalnej dla Politechniki Lubelskiej