BZP/PN/19/2019 - Dostawa fabrycznie nowych czujników dla Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej