BZP/PN/21/2018 dostawa w formie leasingu operacyjnego elektronicznej aparatury pomiarowej dla Politechniki Lubelskiej z opcją wykupu oraz ubezpieczeniem na czas trwania leasingu