BZP/PN/26/2018 - Świadczenie dostępu do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Politechniki Lubelskiej