BZP/PN/32/2018 - Organizacja wyjazdu studyjnego do farm fotowoltaicznych w Bułgarii w ramach realizacji projektu "GREEN TEAM - podniesienie kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej i zwiększenie konkurencyjności ab