BZP/PN/37/2018 - Modernizacja infrastruktury i nawierzchni wokół Domów Studenckich Politechniki Lubelskiej - II etap (Rewitalizacja terenów wzdłuż ulicy Nadbystrzyckiej) w dwóch częściach.