BZP/PN/42/2018 Dostawa stanowiska do badań ultradźwiękowych na potrzeby Katedry Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej WM PL.