BZP/PN/45/2018 Dostawa sprzętu komputerowego dla Poltechniki Lubelskiej.