BZP/PN/48/2018 - Dostawa fabrycznie nowego modułu do pomiarów i analizy dynamiki ruchu pojazdu samochodowego